Autentyczność dokumentu potwierdzona

Zeskanowany dokument został sprawdzony pod kątem autentyczności i zawarte z nim sygnatury potwierdzają ważność i prawdziwość dokumentu.